• : транснаціональний
  • : adjective
  • : ˌtrænzˈnæʃnəl