• : виробнича практика; практичне навчання; навчання без відриву від виробництва
  • : On-the-job training або On Job Training
  • : -