• : гриби
  • : Організми, що мають ядро, як правило, волокнисті, спорові, позбавлені хлорофілу.
  • : noun