• : антивірусний; противірусний
  • : adjective
  • : ˌæntiˈvaɪrəl